Информация

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

            Уважаеми потребители, моля имайте предвид, че за да ползвате услугите, предоставени от онлайн магазин www.margaritkite.com, Вие предоставяте Ваши лични данни според вида на ползваната услуга. Личните данни, предоставени от Вас при попълване на тази електронна регистрационна форма, ще бъдат обработени от „Топ Шопинг” ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни.

Когато осъществявате достъп до онлайн магазин www.margaritkite.com, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Чрез тази информация не може да идентифицира конкретно лице. Тя се използва със статистическа цел, за поддръжка на функционалността на сайта. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Вашите личните данни, като трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които Вие, потребителите доброволно и по собствено желание изпращате до сайта при своята регистрация в www.margaritkite.com са под закрила на Закона за защита на личните данни. Като потребители на www.margaritkite.com, Вие се съгласявате с факта, че фирма „Топ Шопинг” ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител, предоставена от него, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

 

Личните Ви данни ще бъдат обработени, както следва:

  1.               Регистрация и поддръжка на клиентски профил в онлайн магазин www.margaritkite.com:
  •  обработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената от Вас поръчка на стока;
  •    директен маркетинг чрез изпращане на информация за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на „Топ Шопинг"ЕООД, като Вие, като потребител имате право на възражение срещу това.

 2.        Ако направената заявка подлежи на доставка от куриер, личните данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, респ. дружество, предоставящо куриерски услуги. Доставчикът може също да възложим на външни експерти, като счетоводители и маркетингови агенции, една или всички от гореизброените дейности по обработване на личните данни, като осигури тяхната защита и законосъобразно обработване.

            Всеки потребител на онлайн магазин www.margaritkite.com има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг по всяко време, като изпратите възражението си по един от следните начини:

  •                 по имейл admin@margaritkite.com;
  •                 по какъвто и да е друг начин, посочен в съответното директно маркетингово съобщение – например чрез линк за отказване, изпратен в имейл.

След подаване на възражение срещу директния маркетинг, повече няма да се обработват лични данни за тази цел.

Всеки потребител може да упражни правото си на достъп, коригиране или изтриване на личните си данни и правото си да ограничи обработването, като изпратите съответно заявление, използвайки контактите в www.margaritkite.com.

 

Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. Онлайн магазин www.margaritkite.com се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) в други посочени в закона случаи.